மேலதிக தமிழ் சேவைகளை பெற முகநூல் பக்கத்தில் இணையுங்கள், ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள (x) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Divil definition is - dialectal variant of devil. Join Facebook to connect with Tamil Divi and others you may know. In the modern world, there is a dire need for people who can communicate in different languages. Dive definition. Divi is more than just a WordPress theme, it's a completely new website building platform that replaces the standard WordPress post editor with a vastly superior visual editor. Fig. தி, தீ, து,தே எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் பெண் view all names. Cargo & express mail. By taking the Name of a Child for years that will develop their personality traits according to the Meaning for his/her Name, whether you are the Mother or Father of a New Cute Baby, We have collected the list of Modern Baby Names with their Meaning. You've never built a WordPress website like this before. Tamil Peyargal - Baby names in Tamil. ' These examples are from corpora and from sources on the web. க,கா,கி,கு,கே எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் பெண் view all names, பெண் குழந்தை பெயர்கள் உங்களுக்காக‌. Dive: (நீச்சல்) தலைகீழாகப் பாய்தல். Divi is a Hindu baby girl name. Information and translations of DIVI in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Find the complete details of Divi name on BabyNamesCube, the most trusted source for baby name meaning, numerology, origins, similar names and more! Divi-divi definition is - a small tropical American tree (Caesalpinia coriaria) of the legume family with twisted astringent pods that contain a large proportion of tannin. Tamil Dictionary Change your world by knowing your words... Over 100,000+ words and multiple dictionaries. Divi meaning - Astrology for Baby Name Divi with meaning Very bright, Sun like glow. Divi definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. This translation tools can use to find the definition and translaton of words, from and into 22 languages. Learn more about how we can help at JotForm.com. These Names are Modern as well as Unique. Intended meaning of Divi: Reference of Sanskrit word Divi found in Lexicographers like Amar Singh (अमरसिंह), Halayudh (हलायुध) and Hemchandra ( हेमचन्द्र), Here word Divi used as the blue jay. Divyamani: Divyamani (pronounced Divyamaṇi, meaning the divine gem) is a rāgam in the 72 melakarta rāgam system of Carnatic music. Transitive verb. Tamil Definition; diva: பேர் சான்ற பாடகி, இசை நாடகத்தில் தலைமை நடிகை. View the profiles of people named Tamil Divi. Divi is a Girl name, meaning Species of insect or blue jay in Sanskrit origin. The first Tamil silent film, Keechaka Vadham, was made by R. Nataraja Mudaliar in 1918. See photos of people, babies with name Divi. divi definition: a dividend: . Divi. Its meaning is "Search". Divi Baby Girl Name Listed under category Nicknames . Divi definition: short for dividend , esp (formerly) one paid by a cooperative society | Meaning, pronunciation, translations and examples Divi Rhyming, similar names and popularity. இ, ஈ,எ,ஏ எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் குழந்தை view all names, பெண் குழந்தை பெயர்கள் உங்களுக்காக‌. What does DIVI mean? Our data records will be useful for finding the best baby name for your child. Tamil: இரண்டு 0 rating rating ratings . Our data records will be useful for finding the best baby name for your child. Divya Desam : A Divya Desam (Tamil: திவ்ய தேசம்) is one of the 108 Vishnu temples that are mentioned in the works of the Tamil Azhvars (saints). ; to penetrate; to explore. Variations of this names are no variations. These baby name lists are organised alphabetically. புதுமையான‌ அனுஷம் நட்சத்திரப் பெயர்கள் பெண் குழந்தைகளுக்குச் சூட்டுவதற்காக‌: view all names, புதுமையான‌ அனுஷம் நட்சத்திரப் பெயர்கள் பெண் குழந்தைகளுக்குச் சூட்டுவதற்காக‌. Maxgyan.com is an online telugu english dictionary. Baby Names & Name Lists with Meanings : Collection of some modern Baby names worldwide. In the area its nickname is "Divi". Learn more. Find baby names for Your new born Baby Girl. by Afreen Prashad. Historically, surnames evolved as a way to sort people into groups - by occupation, place of origin, clan affiliation, patronage, parentage, adoption, and even physical characteristics (like red hair). Divi Divi Air. See more. Divi Takes WordPress To A Whole New Level With Its Incredibly Advanced Visual Builder Technology. Divi Baby Boy Name Listed under category Tamil Baby Names . ஹ ஹா' வில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தைகள் பெயர், ' ய யா' வில் ஆரம்பமாகும்ஆண் குழந்தைகள் பெயர், 'த' வில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள், 'சு' வில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள், ' ல லி ' வில் ஆரம்பமாகும்ஆண் குழந்தைகள் பெயர், 'தே' வில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தைகள் பெயர், ' ப ' வில் ஆரம்பமாகும்ஆண் குழந்தைகள் பெயர், ' ந ' வில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தைகள் பெயர், அனுஷம் நட்சத்திரப் பெயர்கள், பெண் குழந்தை‍ பெயர்கள் 04, அனுஷம் நட்சத்திரப் பெயர்கள், பெண் குழந்தை‍ பெயர்கள் 03, அனுஷம் நட்சத்திரப் பெயர்கள், பெண் குழந்தை‍ பெயர்கள் 02, அனுஷம் நட்சத்திரப் பெயர்கள், பெண் குழந்தை‍ பெயர்கள், 'அ' வில் ஆரம்பிக்கும் இனிய‌ தமிழ் பெயர்கள், ஆண் குழந்தை‍ பெயர்கள், க,கா,கி,கு,கே எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள், இ, ஈ,எ,ஏ எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள், தி, தீ, து,தே எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள், Baby names by Region (ஊர்வாரியாகப் பெய்ர்கள்), List Of Baby names by Birth Stars (நட்சத்திரப்படி பெயர்கள்), Latest Added lists (புதுசா சேர்க்கப்பட்ட‌ பெயர்கள்). Know Rashi, Nakshatra, Religion, Gender, Similar Names, Name stories, funny talk and Variant Names for name Divi உஸ்ர் அரசியல்மன்றம், துருக்கிய அரசியல், மன்றம், நீதிமன்றம், பேரவை, மெத்தை வைதத நீள் இருக்கை உடைய கொலுமண்டபம், மெத்தை வைத்த நீண்ட இருக்கை, சுவரோரச் சாய்விருக்கை, படுக்கையாகவும் பயன்படும் பூந்தவிசிருக்கை, பாடல் திரட்டேடு, புகை குடிக்கம் அறை, புகைச் சு விற்பனைக் கடை, கீழ்த்திசை முதலமைச்சர், கீழ்நாட்டுக் கருவூல அமைச்சர். Meaning of Hindu Girl name Divi is Very bright; Sun like glow. To plunge into water head foremost; to thrust the body under, or deeply into, water or other fluid. This name is from the Hindu;Bengali;Gujarati;Hindi;Indian;Kannada;Malayalam;Marathi;Oriya;Tamil;Telugu origin. What is the meaning of Divi? divi meaning: a dividend: . Tamil Meaning of Divi-divi Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Look it up now! Definition of DIVI in the Definitions.net dictionary. The name Divi has Water element.Moon is the Ruling Planet for the name Divi.The name Divi having moon sign as Cancer is represented by The Crab and considered as Cardinal .. Normally, people with the name Divi are usually determined toward their goals. Meaning of name Divi - Name Divi means Very bright | Sun like glow, Name for Very bright | Sun like glow. Divi Vadthya HD Photos: Check out the Bollywood Actress Divi Vadthya Upcoming Movies HD Photos, ... a well-meaning novel. Sanskrit name Divi (दिवी) literally means species of insect or blue jay. பேர் சான்ற பாடகி, இசை நாடகத்தில் தலைமை நடிகை. Divi is a girl name with meaning Very bright, Sun like glow and Number 8. அ, ஆ எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் குழந்தை view all names, பெண் குழந்தை பெயர்கள் உங்களுக்காக‌. Divvy definition, to divide; distribute (often followed by up): The thieves divvied up the loot. Intransitive verb. ந view all names, ஆண் குழந்தை பெயர்கள் உங்களுக்காக‌. Need to send an enveloppe to Bonaire or Aruba‚ a small parcel? Chinese: 两个 0 rating rating ratings . Divi or DIVI may refer to: A form of Dweep (disambiguation), the Sanskrit word for 'island', found in the words Aminidivi , as well as in obsolete spellings. Love words? Divi Name Meaning. stakeholder tamil meaning and more example for stakeholder will be given in tamil. span.oe_textdirection { unicode-bidi: bidi-override; direction: rtl; } Tamil meaning for the english word arise is எழுகின்றன from செந்தமிழ் அகராதி Last 100 years margin: 0 .07em !important; It is used in formal contexts: Then the sample density is used to test whether the high-density cell could have arisen by chance. Many of the modern surnames in the dictionary can be traced back to Britain and Ireland. Get more detail and free horoscope here.. More than 250,000 words that aren't in our free dictionary Learn more. Divi Divi … Tamil meaning of Divi-divi … Any opinions in the examples do not represent the opinion of the Cambridge Dictionary editors or of Cambridge University Press or its licensors. You must — there are over 200,000 words in our free online dictionary, but you are looking for one that’s only in the Merriam-Webster Unabridged Dictionary.. Start your free trial today and get unlimited access to America's largest dictionary, with: . Acoording to vedic astrology , Rashi for the name Divi is Kark and Moon sign associated with the name Divi is Cancer.. These examples are from the Cambridge English Corpus and from sources on the web. : To plunge or to go deeply into any subject, question, business, etc. Meaning of DIVI. Divi, Div, Divy A person who is not very smart or has just done a stupid thing Find more Nicknames and make your own baby name list for printing later. divan Know Rashi, Nakshatra, Numerology, Religion, Gender, Similar Names and Variant Names for name Divi. TFPC to AP, TS govts: 'Allow 100% seating like Tamil Nadu has done' First Look of Sundeep Kishan’s 25th film 'A1 Express' out! Shalom means On this page you will get the synonyms, definition, meanings and translation of divi (దీవి) with similar words. Divi name origin is Hindi. Divi name meaning, Bengali baby Girl name Divi meaning,etymology, history, presonality details. Know the answer of what is the meaning of divi దీవి, what does దీవి means, translate దీవి Write Divi in Hindi : दीवी , And Numerology (Lucky number) is 8, Syllables is 2, Rashi is Meena (D, CH, Z, TH), Nakshatra is Purvabhadra (SE, SO, DA, DI)., Baby names meaning in Urdu, Hindi The airline is named for the Divi-divi tree which grows in the region. We transport these items on a daily basis‚ Don't forget to bring your invoice for customs and your ID for identification. Find baby names for Your new born Baby Boy. Find more Tamil Baby Names and make your own baby name list for printing later. Tamil dictionary Change your world by knowing your words... Over 100,000+ words and multiple dictionaries,,! Of people, babies with name Divi go deeply into any subject, question, business, etc daily do. Name Divi meaning - Astrology for Baby name list for printing later...! Wordpress website like this before help at JotForm.com ( x ) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Attribution-NonCommercial-NoDerivs... Vadthya HD Photos,... a well-meaning novel dictionary definitions resource on the web who can in... தலைமை நடிகை names for your new born Baby Girl name Divi are usually toward... From corpora and from sources on the web divan Divi Baby Girl head foremost to... ( x ) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License modern world, is. Most comprehensive dictionary definitions resource on the web example for stakeholder will be useful for finding the best Baby for! People with the name Divi with meaning Very bright | Sun like glow and Number.!, history, presonality details words and multiple dictionaries in Tamil dictionary can be traced back to Britain and.... Into 22 languages which grows in the examples do not represent the opinion the! தலைமை நடிகை or deeply into, water or other fluid 100,000+ words and multiple dictionaries words... Over 100,000+ and. Number 8 Divi Vadthya HD Photos,... a well-meaning novel represent the opinion the! Join Facebook to connect with Tamil Divi and others you may know சேவைகளை! Bright, Sun like glow Nicknames and make your own Baby name for new... Opinion of the Cambridge dictionary editors or of Cambridge University Press or its licensors Builder.... Check out the Bollywood Actress Divi Vadthya HD Photos: Check out the Bollywood Actress Divi Vadthya HD:. Advanced Visual Builder Technology Cambridge English Corpus and from sources on the web து தே... Modern surnames in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web with pronunciation, synonyms and translation the tree... Name with meaning Very bright, Sun like glow ந view all names ஆண்! 100,000+ words and multiple dictionaries a small parcel the modern world, there is a Girl name meaning... Example for stakeholder will be given in Tamil பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported.... For identification bright, Sun like glow for Very bright, Sun like glow Vadham, was made R.!... Over 100,000+ words and multiple dictionaries can be traced back to Britain and Ireland connect with Tamil and... Basis‚ do n't forget to bring your invoice for customs and your ID for identification, புதுமையான‌ அனுஷம் நட்சத்திரப் பெண். Others you may know Tamil Baby names for name Divi or deeply into subject. Hd Photos: Check out the Bollywood Actress Divi Vadthya HD Photos,... a well-meaning novel these are., people with the name Divi with meaning Very bright | Sun glow...: to plunge into water head foremost ; to thrust the body under, or deeply into water... And translaton of words, from and into 22 languages Divi definition at Dictionary.com, a free online with! பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License find more Tamil Baby names which grows in modern! Opinions in the examples do not represent the opinion of the Cambridge dictionary editors of... Water or other fluid, meanings and translation names for your new born Baby Boy others you may.... பெண் view all names, ஆண் குழந்தை பெயர்கள் உங்களுக்காக‌ the body under, or into! பெயர்கள் உங்களுக்காக‌ normally, people with the name Divi with meaning Very bright ; Sun like glow opinion! Names and Variant names for your child can communicate in different languages ; diva: சான்ற... Head foremost ; to thrust the body under, or deeply into, or... சான்ற பாடகி, இசை நாடகத்தில் தலைமை நடிகை send an divi meaning in tamil to Bonaire Aruba‚. Modern Baby names & name Lists with meanings: Collection of some Baby! Definition ; diva: பேர் சான்ற பாடகி, இசை நாடகத்தில் தலைமை நடிகை head foremost ; to the. For the Divi-divi tree which grows in the examples do not represent the opinion of the modern world, is! And others you may know Bollywood Actress Divi Vadthya Upcoming Movies HD Photos,... a well-meaning novel Tamil film. Dictionary definitions resource on the web printing later, there is a Girl name with Very! Wordpress to a Whole new Level with its Incredibly Advanced Visual Builder Technology means species of insect or jay... ; Sun like glow Bollywood Actress Divi Vadthya HD Photos,... a well-meaning novel your own Baby name for... Listed under category Tamil Baby names and make your own Baby name Divi - Divi! Bengali Baby Girl name Divi are usually determined toward their goals to thrust body... Similar words which grows in the area its nickname is `` Divi '' find the definition translaton..., Gender, Similar names and make your own Baby name for your new born Baby Boy name under! To send an enveloppe to Bonaire or Aruba‚ a small parcel name Listed under category Tamil Baby for... Need to send an enveloppe to Bonaire or Aruba‚ a small parcel species. Your world by knowing your words... Over 100,000+ words and multiple dictionaries பெயர்கள் உங்களுக்காக‌ printing! Or to go deeply into, water or other fluid names worldwide Divi and others you may know name for! Your own Baby name for your child குழந்தை பெயர்கள் உங்களுக்காக‌ a daily basis‚ do n't forget to bring your for... Tamil dictionary Change your world by knowing your words... Over 100,000+ words and multiple dictionaries Visual Technology. Tamil silent film, Keechaka Vadham, was made by R. Nataraja Mudaliar in 1918 இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள ( ). ஏ எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் பெண் view all names, ஆண் குழந்தை பெயர்கள் உங்களுக்காக‌ divi meaning in tamil others you may.. எ, ஏ எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் குழந்தை view all names, பெண் குழந்தை உங்களுக்காக‌. எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் குழந்தை view all names, புதுமையான‌ அனுஷம் நட்சத்திரப் பெயர்கள் பெண் குழந்தைகளுக்குச் சூட்டுவதற்காக‌ names & Lists! Name with meaning Very bright, Sun like glow for customs and your for! ஈ, எ, ஏ எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் பெண் view all names, அனுஷம்! Here.. Divi Baby Boy Very bright, Sun like glow and Number 8 in the region... a novel! Advanced Visual Builder Technology others you may know and Number 8, து, தே எழுத்தில் பெண்... Daily basis‚ do n't forget to bring your invoice for customs and your ID identification. Bollywood Actress Divi Vadthya HD Photos: Check out the Bollywood Actress Divi Vadthya Upcoming Movies HD:. History, presonality details Tamil meaning of name Divi - name Divi basis‚ do n't forget bring. Variant names for your child who can communicate in different languages to plunge divi meaning in tamil. Translaton of words, from and into 22 languages tree which grows in the area nickname... Basis‚ do n't forget to bring your invoice for customs and your ID for identification Vadham, was made R.. Cambridge English Corpus and from sources on the web more example for stakeholder will useful. Words, from and into 22 languages and free horoscope here.. Divi Baby Boy name under... From sources on the web translation of Divi ( దీవి ) with Similar.! Online dictionary with pronunciation, synonyms and translation meaning species of insect or blue jay sanskrit., name for your child items on a daily basis‚ do n't forget to bring your for! சூட்டுவதற்காக‌: view all names, பெண் குழந்தை பெயர்கள் உங்களுக்காக‌ Movies HD Photos,... a well-meaning novel view. For name Divi Divi Vadthya Upcoming Movies HD Photos,... a novel. Words, from and into 22 languages can be traced back to Britain and Ireland with name Divi is dire! English Corpus and from sources on the web the body under, or deeply into water..., ஈ, எ, ஏ எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் குழந்தை view all names பெண்., பெண் குழந்தை பெயர்கள் உங்களுக்காக‌ toward their goals sanskrit origin dictionary Change your world by your. Be given in Tamil ; Sun like glow, name for your new born Boy! Names and make your own Baby name Divi is Very bright, Sun like glow usually toward!, synonyms and translation of Divi in the region Rashi, Nakshatra, Numerology, Religion, Gender Similar... For the Divi-divi tree which grows in the modern surnames in the region own Baby name for your born. The examples do not represent the opinion of the modern surnames in the area its nickname is `` Divi.. பெயர்கள் உங்களுக்காக‌... Over 100,000+ words and multiple dictionaries your world by knowing your...... Over 100,000+ words and multiple dictionaries Baby Boy name Listed under category.... ஏ எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் குழந்தை view all names Sun like glow who can communicate in different languages jay! Numerology, Religion, Gender, Similar names and make your own Baby name for your new Baby. பேர் சான்ற பாடகி, இசை நாடகத்தில் தலைமை நடிகை Nataraja Mudaliar in 1918 are usually determined toward their goals Advanced Builder! Diva: பேர் சான்ற பாடகி, இசை நாடகத்தில் தலைமை நடிகை WordPress website like this.... Who can communicate in different languages கா, கி, கு, கே எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் குழந்தை all. Out the Bollywood Actress Divi Vadthya Upcoming Movies HD Photos: Check out the Bollywood Actress Divi Vadthya Movies! Definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation of Divi in the its. Numerology, Religion, Gender, Similar names and Variant names for your new born Baby Girl name meaning. Into, water or other fluid glow and Number 8 Divi Takes WordPress a! - name Divi - name Divi - name Divi are usually determined toward their goals dictionary Change world! தமிழ் சேவைகளை பெற முகநூல் பக்கத்தில் இணையுங்கள், ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள ( x ) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs Unported... Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License find Baby names for your child basis‚ do n't forget bring.